Τα περίεργα ερωτικά made in Japan

Τα περίεργα ερωtικά δωμάτια των Ιαπώνων

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, τόσο στην οικονομία της, όσο και στη κοινωνία της. Οι κοινωνικές σχέσεις δείχνουν να διαλύονται, ενώ οι γεννήσεις σημειώνουν ιστορικά ρεκόρ αντίστοιχα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αξιοσήμειωτη είναι και η αποχή των νέων από το σeξ. Ενώ η ζήτηση σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου, αυξήθηκε κατακόρυφα.

Με τις εφήμερες σχέσεις να είναι κανόνας, έχουν ξεφυτρώσει παντού ξενοδοχεία για ερωτικές συνευρέσεις. Και το απότελεσμα είναι απολαυστικό:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s