Πήγε για μπότοξ σε Έλληνα γιατρό και τώρα κοντεύει να τυφλωθεί!

Σχετική εικόνα

Σύμφωνα με το πήγαινε-έλα των ιατρών, κυρίως εξ Ελλάδος πλαστικών, Εκπρόσωπος της  Κυπριακής Εταιρείας Πλαστικής Ιατρικής, αναφέρει πως το πρόβλημα εντοπίζεται στα κενά της νομοθεσία για την κάθοδο των κοινοτικών ιατρών, όπου και βάσει κοινοτικής νομοθεσίας, η κάθε χώρα ξεχωριστά μπορεί να επιβάλλει συγκεκριμένους όρους με κανόνες δεοντολόγιας, ασφάλειας, κλπ.

Επίσης εγείρεται και ζήτημα προσωρινότητας των συγκεκριμένων ιατρών, καθώς το πλαίσιο δεν καθορίζει το τι ακριβώς συνιστά η προσωρινότητα. “Υπάρχουν λέιζερ ακόμα και σε κομμωτήρια… ενώ γίνονται επεμβάσεις σε ινστιτούτα αισθητικής!”, καταγγέλλει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Εταιρείας Πλαστικής Ιατρικής. Εξάλλου, σύμφωνα με την Ιατρική Λειτουργό του Υπ. Υγείας, αναφέρθηκε σε καταγγελίες για επεμβάσεις botox οι οποίες δεν διενεργούνται από ιατρούς, καταλογίζοντας εν μέρει όμως και ευθύνες στους πολίτες οι οποίοι οφείλουν να διερευνούν καλύτερα τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η κάθε επέμβαση.

Οι εν λόγω αισθητικές επεμβάσεις επίσης αναφέρεται πως γίνονται μεσοτιμής, με ο, τι ενδεχομένως αυτό μπορεί να συνεπάγεται και στην ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, αλλά και στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών…ενώ ακόμα μια πληγή, για το Κράτος αυτή την φορά, είναι μεταξύ άλλων, και η μη έκδοση αποδείξεων…

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου, όσο και ο Εκπρόσωπος της Κυπριακής Εταιρείας Πλαστικής Ιατρικής αναφέρουν πως το ζητούμενο δεν είναι πως θα περιοριστεί η κάθοδος των κοινοτικών ιατρών, αλλά εγείρονται ζητήματα αδειοδοσίας και ελέγχου του νομοθετικού πλαισίου που υφίσταται στην Κύπρο για τέτοιες και παρόμοιες περιπτώσεις, όπου ενδεχομένως να υφίστανται ποινικές/πειθαρχικές ευθύνες.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s